Notification

×

Iklan

Iklan

Bảng giá lan đột biến mới nhất tháng 8 năm 2023 và tình hình thị trường.

Tình Nguyễn - 18 tháng 8 Last Updated 2023-08-18T03:34:40Z
Bình luận
    CHIA SẺ

Bảng giá lan đột biến mới nhất tháng 8 năm 2023 và tình hình thị trường.

🌸 Hồng Var ( Kie Giống )
HMC = Á Hậu = HYT = HMN = 50k/ kie
HBL = HCB = 100k/kie
Hồng Nhật Hạ = Gia Lai = 150k/kie
Hồng Phong Nguyệt = 300k/Kie
Má Hồng Hà Nội( Lá Kẻ) = 300k/kie
Hồng Phong Vân = Pha Lê = 500k/kie
Hồng Phú Quốc =Hải Đăng= 1000k/kie
Hồng Giai Nhân = 2tr/ Kie
Hồng Phù Hoa = 3tr/ kie
🌸 Tím Yên Tử = Bệt Văn Giang = 200k
🌸 Nha Trang = Võ Tòng = 100k/kie
🌸 Lâm Xung=Sen Ngọc=HKQP=200k
🌸Xu Tiền Tam Cốc = 300k/kie
🌸Sen Hồng Hàm Yên = 600k/kie
🌸Hoa Đào Mùa Hạ = 700k/kie
🌸Xu Đà Bắc = 2-3tr/kie
🍀 5 Cánh Trắng ( Kie Giống)
Bạch Tuyết =Phú Quý= TN2 = 100k/kie
Thanh Thanh = Gấu Trúc = 150k/kie
Vọng Xưa = HHXM = 200k/kie
Phù Mỹ (52) = 300k/Kie
Mày Ngài=Tản Viên=Anh Vũ= 300k/kie
NSC = Mắt Trâu = Ướt Mi = 300k/kie
Như Ý = NLCN= 500k/Kie
NĐ Bình Dương=Vô Thường =500k/Kie
Ngọc Linh = Khổng Tước = 500k/Kie
Sơn Nữ Sơn La = Thảo Chi = 1000k/Kie
NĐKT = Bảo Duy = Juliet = 1000k/Kie
Trương Phi = MVL = 1000k/Kie
Vĩnh Khang = 2tr/Kie
Cờ Đỏ = 3tr/Kie
Playku = 5tr/ Kie
Long Khánh = 15tr/Kie
Thiên Nhãn = 20tr/Kie
Kinh Bắc = 30tr/Kie