Notification

×

Iklan

Iklan

Sự kiện gặp mặt ban vận động hiệp hội hoa lan Việt Nam - AOV

Tình Nguyễn - 21 tháng 2 Last Updated 2022-02-21T14:15:19Z
Bình luận
    CHIA SẺ
Ngày 20/02/2022, Hiệp Hội Hoa lan Việt Nam - AOV tổ chức gặp mặt các thành viên trong ban vận động. Nội dung của buổi gặp mặt nhằm tổng kết quá trình hoạt động, công tác vận động, những kết quả cũng như những khó khăn trong quá trình vận động đã được thông tin đầy đủ tới các thành viên của ban. 

Tại buổi gặp mặt, để việc vận động được hiệu quả, cũng như chuẩn bị cho hiệp hội hoạt động tốt ngay khi được công nhận chính thức, nhiều thành viên đã có những đóng góp tâm huyết, sát thực với nhu cầu cũng như đòi hỏi hiện nay của ngành lan. 


Nhiều ý kiến đã tập trung thảo luận về quy chế của hiệp hội, cơ cấu tổ chức của hiệp hội sao cho hợp lý, hiệu quả, không chỉ đáp ứng yêu cầu trước mắt mà cả lâu dài. Một số ý kiến tập trung vào những biện pháp, cách thức để bảo vệ tốt hơn quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người trồng, chơi và kinh doanh lan khi hiệp hội ra đời. 

Nhiều ý kiến nhấn mạnh đến việc xây dựng văn hóa ngành lan, ứng xử của người trồng, chơi, kinh doanh lan. Kinh nghiệp thành lập và hoạt động hiệu quả của một số hiệp hội khác trong cả nước cũng được chia sẻ tại buổi gặp mặt.


Những ý kiến tâm huyết, cũng như những thắc mắc của các thành viên và khách mời đã được ban tổ chức ghi nhận, tiếp thu và giải đáp. Cuộc gặp mặt đã đi đến thống nhấn việc cần phải gắn kết hơn nữa giữa các thành viên trong ban, tiếp tục phát triển thêm nhiều thành viên mới, đặc biệt việc kêu gọi các nhà vườn trong cả nước cùng tham gia, tạo sự đoàn kết và chung tay của người yêu lan cả nước. 


Cũng tại sự kiện các thành viên trong ban vận động cũng tự khởi sướng việc đấu giá các chậu lan tác phẩm do nghệ nhân Nguyễn Quang Định tâm huyết tạo nên được trưng bày tại buổi gặp mặt, toàn bộ số tiền ủng hộ và đấu giá với số tiền 620.000.000 đồng sẽ sử dụng vào việc sản xuất bộ phim tài liệu về hoa lan Việt Nam đệ nhất sắc hương.